Fieldguide Birds of the World

White-eyes Zosteropidae

Mountain Black-eyeChlorocharis emiliae (4)
Golden White-eyeCleptornis marchei (1)
Flores White-eyeHeleia crassirostris (2)
Timor White-eyeHeleia muelleri (1)
Cinnamon IbonHypocryptadius cinnamomeus (0)Try Google, Avibase or Flickr Hypocryptadius cinnamomeus
Dark-crowned White-eyeLophozosterops dohertyi (0)Try Google, Avibase or Flickr Lophozosterops dohertyi
Mindanao White-eyeLophozosterops goodfellowi (0)Try Google, Avibase or Flickr Lophozosterops goodfellowi
Javan Gray-throated White-eyeLophozosterops javanicus (7)
Gray-hooded White-eyeLophozosterops pinaiae (0)Try Google, Avibase or Flickr Lophozosterops pinaiae
Streak-headed White-eyeLophozosterops squamiceps (1)
White-browed White-eyeLophozosterops superciliaris (1)
MadangaMadanga ruficollis (0)Try Google, Avibase or Flickr Madanga ruficollis
Giant White-eyeMegazosterops palauensis (0)Try Google, Avibase or Flickr Megazosterops palauensis
Pygmy White-eyeOculocincta squamifrons (2)
Long-billed White-eyeRukia longirostra (0)Try Google, Avibase or Flickr Rukia longirostra
Truk White-eyeRukia ruki (2)
Rufescent White-eyeTephrozosterops stalkeri (0)Try Google, Avibase or Flickr Tephrozosterops stalkeri
Sanford's White-eyeWoodfordia lacertosa (0)Try Google, Avibase or Flickr Woodfordia lacertosa
Bare-eyed White-eyeWoodfordia superciliosa (2)
White-breasted White-eyeZosterops abyssinicus (8)
White-chested White-eyeZosterops albogularis (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops albogularis
Aldabra White-eyeZosterops aldabrensis (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops aldabrensis
Anjouan White-eyeZosterops anjouanensis (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops anjouanensis
Black-ringed White-eyeZosterops anomalus (2)
Black-capped White-eyeZosterops atricapilla (6)
Cream-throated White-eyeZosterops atriceps (3)
Black-crowned White-eyeZosterops atrifrons (5)
Reunion Gray White-eyeZosterops borbonicus (7)
Bioko SpeiropsZosterops brunneus (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops brunneus
Buru White-eyeZosterops buruensis (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops buruensis
Cape White-eyeZosterops capensis (22)
Sri Lanka White-eyeZosterops ceylonensis (16)
Lemon-bellied White-eyeZosterops chloris (11)
Mauritius White-eyeZosterops chloronothos (1)
Gray-brown White-eyeZosterops cinereus (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops cinereus
Ashy-bellied White-eyeZosterops citrinella (1)
Moheli White-eyeZosterops comorensis (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops comorensis
Sulawesi White-eyeZosterops consobrinorum (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops consobrinorum
Bridled White-eyeZosterops conspicillatus (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops conspicillatus
Chestnut-flanked White-eyeZosterops erythropleurus (6)
Everett's White-eyeZosterops everetti (10)
Layard's White-eyeZosterops explorator (2)
Sao Tome White-eyeZosterops feae (2)
Principe White-eyeZosterops ficedulinus (2)
Dusky White-eyeZosterops finschii (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops finschii
Yellow-fronted White-eyeZosterops flavifrons (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops flavifrons
Javan White-eyeZosterops flavus (3)
Capped White-eyeZosterops fuscicapilla (1)
Vanikoro White-eyeZosterops gibbsi (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops gibbsi
Great Kai White-eyeZosterops grayi (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops grayi
Louisiade White-eyeZosterops griseotinctus (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops griseotinctus
Annobon White-eyeZosterops griseovirescens (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops griseovirescens
Plain White-eyeZosterops hypolais (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops hypolais
Black-headed White-eyeZosterops hypoxanthus (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops hypoxanthus
Large Lifou White-eyeZosterops inornatus (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops inornatus
Japanese White-eyeZosterops japonicus (151)
Kirk's White-eyeZosterops kirki (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops kirki
Ambon White-eyeZosterops kuehni (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops kuehni
Solomons White-eyeZosterops kulambangrae (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops kulambangrae
Silver-eyeZosterops lateralis (102)
Principe SpeiropsZosterops leucophoeus (1)
Black-capped SpeiropsZosterops lugubris (4)
Splendid White-eyeZosterops luteirostris (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops luteirostris
Australian Yellow White-eyeZosterops luteus (6)
Madagascar White-eyeZosterops maderaspatanus (5)
Mauritius Gray White-eyeZosterops mauritianus (2)
Mayotte White-eyeZosterops mayottensis (1)
Tagula White-eyeZosterops meeki (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops meeki
Cameroon SpeiropsZosterops melanocephalus (1)
Yellow-throated White-eyeZosterops metcalfii (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops metcalfii
Lowland White-eyeZosterops meyeni (6)
Black-fronted White-eyeZosterops minor (1)
Small Lifou White-eyeZosterops minutus (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops minutus
Seychelles White-eyeZosterops modestus (2)
Mountain White-eyeZosterops montanus (4)
Comoro White-eyeZosterops mouroniensis (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops mouroniensis
Kulambangra White-eyeZosterops murphyi (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops murphyi
Biak White-eyeZosterops mysorensis (2)
Christmas Island White-eyeZosterops natalis (4)
Sangihe White-eyeZosterops nehrkorni (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops nehrkorni
Yellowish White-eyeZosterops nigrorum (4)
New Guinea White-eyeZosterops novaeguineae (1)
Yap White-eyeZosterops oleagineus (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops oleagineus
Reunion White-eyeZosterops olivaceus (3)
Orange River White-eyeZosterops pallidus (26)
Oriental White-eyeZosterops palpebrosus (81)
Broad-ringed White-eyeZosterops poliogastrus (13)
Rennell White-eyeZosterops rennellianus (2)
Rota White-eyeZosterops rotensis (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops rotensis
Enggano White-eyeZosterops salvadorii (2)
Samoan White-eyeZosterops samoensis (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops samoensis
Santa Cruz White-eyeZosterops santaecrucis (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops santaecrucis
Caroline Islands White-eyeZosterops semperi (2)
African Yellow White-eyeZosterops senegalensis (49)
Togian White-eyeZosterops somadikartai (3)
Ganongga White-eyeZosterops splendidus (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops splendidus
Seram White-eyeZosterops stalkeri (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops stalkeri
Malaita White-eyeZosterops stresemanni (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops stresemanni
Slender-billed White-eyeZosterops tenuirostris (5)
Lord Howe White-eyeZosterops tephropleurus (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops tephropleurus
Gray-throated White-eyeZosterops ugiensis (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops ugiensis
Little Kai White-eyeZosterops uropygialis (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops uropygialis
Pemba White-eyeZosterops vaughani (3)
Banded White-eyeZosterops vellalavella (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops vellalavella
Yellow-spectacled White-eyeZosterops wallacei (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops wallacei
Green-backed White-eyeZosterops xanthochroa (0)Try Google, Avibase or Flickr Zosterops xanthochroa

(end)